Comfort Digisystem-produkter

Produkter i Sverige

Vær oppmerksom på at disse produktene ikke er tilgjengelige for bestilling (* utløper 25. april 2020)
Bruksanvisninger for alle Comfort Digisystem-produkter er tilgjengelige under Bruksanvisninger.

 

Microphone DM05

Microphone DM10* / DM20

Microphone DM30*

Microphone DM80

Microphone DM90

Conference Microphone DC10/20

Receiver DH10*

Receiver DE10

Micro Receiver DT10/20

Sync DY10

Speaker DS15/20